top of page
Untitled-1.png

Människans Samhälle

Ragnar Staras nya bok Människans samhälle definierar samhället utgående från filosofen Uuno Saarnios logiska helhetskategorier och toleransområden (Leibniz).

BÖCKER

Böcker

RAGNAR STARA

StaraFamWEBMindre-6.jpg

Ragnar Stara född 1948 är politices kandidat i politisk historia från Helsingfors universitet år 1972. Ragnar har gett ut boken Nationsbegreppet 1980 efter doktorala studier i Uppsala och är författaren av boken Människans samhälle.

Bio

STARABOOKS

Tack för ditt meddelande

Starabooks Oy Ab

 Jakobstad, Finland

info@starabooks.com

eller

lämna ett meddelande

Contact
bottom of page