top of page

VAD ÄR ETT SAMHÄLLE?

 

Enligt sociologerna och filosoferna är begreppet en självklarhet. De beskriver samhället som ett aggregat av människor, som ett samhälle uppdelat i klasser, eller som en gemenskap – men också som ett omöjligt objekt. Varför är svaren så vaga? En begreppslig vägg står i vägen för en definition av samhället, samtidigt som samhället måste definieras för att en samhällsvetenskap skall vara möjlig.

 

Människans samhälle. Samhällsteori: helheter, delar och toleransområden visar hur samhället kan definieras utgående från filosofen Uuno Saarnios logiska helhetskategorier och tolerans­ områden. Därigenom blir det också möjligt att beskriva samhällets struktur och människans agerande inom samhället. Boken argumenterar för en omgestaltning av samhällsvetenskaperna.

 

370 sidor, 

Inbunden, 

ISBN 9789526950709

 

Ragnar Stara (f. 1948) är pol.kand. i politisk historia från Helsingfors universitet år 1972 och har gett ut boken Nationsbegreppet (1980) efter doktorala studier i Uppsala.

Människans samhälle

77,00 €Pris
    bottom of page