top of page

SEKRETESSPOLICY

Dataskyddsbeskrivning Starabooks Oy Ab

Starabooks värnar om att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter. I denna beskrivning förklaras vilka uppgifter vi samlar in och hur dessa används.

 

Registeransvarig

Starabooks Oy Ab

Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad

 

Kontaktperson

Peter Stara

Telefon: +358 (0)50 3549 841

peter.stara@starabooks.com

 

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi lagrar endast de personuppgifter som behövs för att kunna hantera förfrågningar, nyhetsbrev, beställningar och vid andra situationer där vi behöver ha en återkommande kontakt med dig som kund.

 

Hur använder vi de insamlade uppgifterna

Vi använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter och avtalsförpliktelser. Som grund för hanteringen av dina uppgifter är kundförhållande eller annan lagstadgad rätt.

Dina uppgifter lämnas ut till myndigheter då det finns en rättslig skyldighet att göra detta. Uppgifterna kan också användas av andra bolag i koncernen.

Förändringar eller felaktigheter i de personuppgifter som vi hanterar, rättas till så fort vi fått kännedom om detta från dig vars personuppgifter vi hanterar.

 

Hur vi skyddar dina uppgifter

Att skydda dina personuppgifter är mycket viktigt för oss. För att förhindra förlust, missbruk obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring skyddas information med tekniska (ex. lösenord, brandmurar), organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder. Endast behörig personal med sekretessplikt kommer åt informationen.

 

Dina rättigheter

Du kan när som helst få ta del av dina personuppgifter som vi har registrerat, kontakta kontaktpersonen. Om det finns laglig grund kan insyn nekas (ex. om identitet inte kan styrkas).

 

Cookies (kakor)

På våra webbsidor används cookies för att samla in information om hur webbsidorna används. Du kan avaktivera funktionen i webbläsarens inställningar om du inte vill tillåta cookies.

 

Starabooks 16.10.2020

bottom of page